Archive for the Myndighet Category

TV4 –Nyheterna om skadeståndsanmälan mot Farsta

Posted in Allmänt, Debatt, Familjeliv, Media, Myndighet, Personligt, Politik, Reflektioner on januari 15, 2008 by vagiatas

TV4 –Nyheterna uppmärksammade idag och visade reportage om skadeståndsanmälan mot Farsta stadsdelsnämnd , angående Sakis död.
Klicka på länken

http://tv4nyheterna.se/2.139?selId=1.6086&subId=8

Annonser

Skadeståndsanmäla mot Farsta stadsdelsnämnd

Posted in Allmänt, Debatt, Familjeliv, Media, Myndighet, Personligt, Politik, Reflektioner on januari 14, 2008 by vagiatas

Jag Panagiotis Vagiatas, bror till den avlidne Sakis, stämmer Farsta stadsdelsnämnd/förvaltning i Stockholms stad, genom Juan Fonseca från ”Diskrimineringsbyrån” och kräver skadestånd på en Million Kronor.

Här kan ni läsa hela dokumentet som också finns på ”Boxen” för nedladdning:

———-

Farsta stadsdelsnämnd/förvaltning i Stockholms stad

Att: stadsdelsdirektör, Ulla Thorslund

Box 6027

122 06 Enskede

Angående hemställan om ekonomiskt skadestånd med en Millon Kronor rörande Athanasios Vagiatas, 560225-2339, genom Panagiotis Vagiatas, bror till den avlidne Athanasios Vagiatas.

Som ombud för Panagiotis Vagiatas, 570520-0516, (fullmakt bifogas), bror till avlidne Athanasios Vagiatas, hemställer jag härmed om ekonomisk skadestånd med en Millon Kronor gällande Athanasios Vagiatas dödsfall.

Grund för hemställan

Athanasios Vagiatas, bosatt i Stockholm sedan 1978 och boende i Farsta, misshandlades grovt utan anledning den 23 december 2006. Athanasios låg sedan dess i komma tills han dog den 24 december 2007. Efter misshandeln vårdades Athanasios vid Danderys sjukhus och sedan på Sjukhemmet Uttern eftersom han behövde avancerat medicinsk hjälpbehov dygnet runt. Definitionen för hans medvetengrad kalls för vegetativt stadium och pga av hans omfattande skador, skulle han fortsätta att leva så resten av sitt liv. Athanasios var så gravt handikapp så att institutionsvård var det enda alternativt.Farsta stadsdelsnämnd beslutade den 27 juli 2007 att avslå Athanasios ansökan om sjukhemsbehandling. Som skäl för beslutet anförde man att Athanasios var i behov av ständigt tillsyn och omvårdnad för att inte få komplikationer.Farsta ville flytta Athanasios från Sjukhemmet Uttern till en handikappanpassad lägenhet med personlig assistens. Behandlande och ansvariga läkare protesterade mot Farsta beslut eftersom en flytt av Athanasios skulle innebära fara för hans liv. Dessutom skulle Athanasios inte ha den hjälp av medicins expertis som han hade vid Danderyds Sjukhus och vid Sjukhemmet Uttern.Farsta stadsdelsnämnd beslut att flytta Athanasios till lägenhet med personliga assistenter bedömdes av expertis och av Athanasios gode man som orimligt och farlig för Athanasios liv. Behandlande läkare vid Danderyds sjukhus och Sjukhemmet Uttern reagerade kraftig eftersom Farsta stadsdelsnämndens beslut var ganska unik. Det visade sig att ingen patient tidigare med likartade diagnos, hade blivit placerad i lägenhet med personliga assistenter. Skälet till det är enkelt: Man kan inte garantera säkerheten i hemmet på samma sätt som på en institution med både kunnig personal och materiella resurser. Farsta stadsdelsnämndens beslut överklagades av Athanasios gode man till länsrätten. Tillstöd för överklagande ingivits till länsrätten läkarintyg, ADL-intyg och Underlag inför LASS/LSS-utredning.Länsrätten beslutade i dom per den 14 november 2007 att bifalla Athanasios gode mans överklagan dvs. att Athanasios skulle ”tillerkännas rätt till bistånd i form av boende på sjukhem”. Mot länsrättens dom, vägrade Farsta stadsdelsnämnd att flytta Athanasios tillbaka till sjukhemmet Uttern.Man flyttade honom till Farsta sjukhem där han inte kunde vårdas på samma sätt som på Sjukhemmet Uttern.

Vid Farsta sjukhem finns inte tillgång till samma typ av medicinsk expertis som vid sjukhemmet Uttern. Två veckor efter flyttning av Athanasios fick han lunginflammation och dog. Vid sjukhemmet Uttern hade Athanasios drabbats av lunginflammation men eftersom han hade tillgång till specialistvård kunde man behandla honom.Farsta stadsdelsnämnd varnades av specialister för att flytta Athanasios från sjukhemmet Uttran. Man lyssnade inte på dessa specialister. Farsta stadsdelsnämnd förlorade målet i länsrätten och ålagdes att ge Athanasios ”rätt till bistånd” vid rätt plats, dvs. vård på sjukhem ”med tillgång till medicinskt kunnig personal”. Länsrätten beslutade i aktuell dom att Athanasios skulle ”tillförsäkras en skälig levnadsnivå bör ges bistånd i form av permanent boende på sjukhem”. Farsta stadsdelsnämnd trotsade länsrätten beslut genom att placera honom i sjukhem där han inte hade tillgång till medicinsk kunnig personal.Athanasios fick inte rätt bistånd i enlighet med länsrättens dom och intentioner.

Om Farsta stadsdelnämnd hade agerat i enlighet med länsrättens dom hade Athanasios med allt sannolikhet fortfarande vara vid liv.

Med anledning av ovanstående hemställer Athanasios Botäckning genom Panagiotis Vagiatas, om ekonomiskt skadestånd från Farsta stadsdelsnämnd med en Millon kronor som ansvarig för att ha orsakat Athanasios död.

Undertecknad emotser svar snarast möjligt och senast 2008-01-24. Om svar ej inkommit senast angivet datum kommer jag att rekommendera min huvudman att överväga rättsliga åtgärder.

Stockholm 2008-01-14

Juan Fonseca

Posted in Allmänt, Bilder, Debatt, Familjeliv, Media, Myndighet, Personligt, Politik, Reflektioner on december 31, 2007 by vagiatas

bilder-sakis-03.jpg

Sakis är död. Han begravdes den 31 december i Grekland.

Η Κηδεία του Σάκη.

Posted in Allmänt, Bilder, Debatt, Familjeliv, Media, Myndighet, Personligt, Politik, Reflektioner on december 28, 2007 by vagiatas

flower-sakis.jpg

Την Δευτέρα 31/12 και ώρα 13.°° θα γίνει η ταφή του Σάκη στα πάτρια εδάφη, στην ιδιαίτερη του πατρίδα, στο χωριό Εμμανουήλ Παπάς των Σερρών.

Στοκχόλμη:

Την Κυριακή 30/12 θα πραγματοποιηθεί μνημόσυνη δέηση, για την ανάπαυση της ψυχής του Σάκη και για την θύμηση του. Η δέηση θα πραγματοποιηθεί στην Ελληνική εκκλησία της Στοκχόλμης, μετά από την καθιερωμένη λειτουργία.

SAKIS ÄR DÖD! SAKIS IS DEAD! Ο ΣΑΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΝΕΚΡΟΣ!

Posted in Allmänt, Debatt, Familjeliv, Media, Myndighet, Personligt, Politik, Reflektioner on december 24, 2007 by vagiatas

24 December 2007

SAKIS ÄR DÖD! HAN DOG IDAG PÅ SJUKHUSET.

Ο ΣΑΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΝΕΚΡΟΣ! ΠΕΘΑΝΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.

SAKIS IS DΕAD! HE DIED TODAY!

Τελικά οι φόβοι μας, ότι αν ο Σάκης μεταφερθεί θα κινδυνέψει η ζωή του, επαληθεύτηκαν.

Μία ημέρα μετά την συμπλήρωση ενός χρόνου από την κακοποίηση του, σήμερα παραμονή Χριστουγέννων ο Σάκης μας άφησε.

Η αναλγησία του δήμου Στοκχόλμης και του δημοτικού διαμερίσματος Farsta ευθύνονται τελικά για την φυσική εξόντωση του Σάκη.

Ας είναι ο Σάκης το τελευταίο θύμα κακοποίησης. Ας μην συμβεί ποτέ ξανά σε άλλο άτομο, αυτό που συνέβηκε στον Σάκη !

Παναγιώτης Βαγιάτας

22 December

Posted in Allmänt, Debatt, Familjeliv, Media, Myndighet, Personligt, Politik, Reflektioner on december 22, 2007 by vagiatas

22 December: Ett år sen Sakis blev misshandlad.

————————– 

22 Δεκέμβρη:  Ένας χρόνος μετά. Στην θύμηση του αδερφού μου, ευθεία κάνω τον χρόνο μου.

Για όλους μας, στο ταξίδι μας, καλή χρονιά!

Παναγιώτης Βαγιάτας.

sakis-panagiotis.jpg 

Sista gaskammaren innan Sakis fysiska förintelse!

Posted in Allmänt, Bilder, Debatt, Familjeliv, Media, Myndighet, Personligt, Politik, Reflektioner with tags , , , , , , , , on december 12, 2007 by vagiatas

Uppdatering : 2007-12-12 -Dokument.

Diverse dokument ( PDF) som stödjer mina påstående.
(Ni kan lada ner Adobe PDF-reader här)

Länsrättens beslut från den 11 november som tillkännagavs mig först igår! (11/12)
ID handlingar från Grekland samt intyg från grekiska ambassaden i Stockholm som styrker att jag, Panagiotis Vagiatas är bror till Sakis Vagiatas.

• Olika läkarintyg och läkarutlåtanden om Sakis hälsotillstånd.

Adressen till filerna: http://www.box.net/shared/ugeot82m2e

Fillerna finns i ”boxen” på högersida också –>

sakis-stol.jpg

Senaste nytt: 2007-12-10

Sista gaskammaren innan Sakis fysiska förintelse!

Sakis har flyttats från Utterns sjukhem till Farsta sjukhem äldre boende av Per Sigander och Maria Drakenby som är handläggare på Farstastadsdelsförvaltning. Per Sigander är av Övermyndarnämnden utsatt godeman för Sakis och Maria Drakenby är en av de personerna på Farsta Biståndsenhet för funktionshindrade som vill skicka Sakis hem. Jag Panagiotis, bror till Sakis, fick reda om flytten när jag igår (9 December) skulle besöka min bror på Utterns sjukhem. Sakis hade redan flyttats den 5 December utan att någon informerade mig!

Myndigheterna i Sverige erkänner inte mig som Sakis bror trots att jag är EU medborgare och har intyg från de grekiska myndigheterna och den grekiska ambassaden i Stockholm.

Medan de här raderna skrivs, har jag fått veta om att Länsrätten beslutade att Sakis har rätt till bistånd i form av permanent boende på sjukhem och att hans tillstånd kräver professionell medicinsk behandling!

Men hur kan då Farstastadsdelsförvaltning flytta Sakis till ett sjukhem som Farsta;
Farsta sjukhem är ett kortidsboende för äldre och inte ett specialiserat medicinskt sjukhem som skulle kunna ge Sakis professionell och adekvat vård, enligt de medicinska utlåtande from Karolinska, Danderyd och Utterns sjukhem.
Farsta sjukhem har hamnat under Länsstyrelsens tillsyn två gånger, (2005 och 2007) angående ”brister som funnits gällande personer som delar rum med någon som de inte själva har valt och att demensenheterna är för stora.”
Jag återkommer med mer information.
Tack alla Ni som stödjer mig och Sakis!

Panagiotis Vagiatas

——–